Wat is snurken?


Snurken


Snurken ontstaat over het algemeen doordat de zachte weefsels van de mond en keelholte gaan trillen door de ingeademde lucht. 

Gedurende de slaap ontspannen de spierweefsels van het halsgebied zich. Dit veroorzaakt een vernauwing in de keelholte zodat de ingeademde lucht met een grotere snelheid wordt aangezogen. Hierdoor gaan de zachte weefsels, zoals het strotteklepje en de huig, lawaaierig meetrillen. 

Het Silent Centrum biedt hiervoor een passende oplossing: een MRA (Mandubulair Repositie Apparaat). Een MRA is een op maat gemaakt hulpmiddel wat 's nachts gedragen wordt in de mond. Dit hulpmiddel brengt de onderkaak naar voren waardoor de ademweg vergroot wordt. Hierdoor wordt er niet meer of minder gesnurk en is de ademhaling rustig.


Tandartsverzekering

Wilt u tandheelkundige hulp meeverzekeren, dan raden wij u aan te kiezen voor een restitutieverzekering. Raadpleeg www.vergelijkmondzorg.nl.

Contact

Neem contact op via ons contactformulier
Tel: 079 351 77 43
E-mail: info@tp-beethovenrode.nl
SPOEDDIENST tel: 085 1050750